TERUG

Voorwaarden

je informatie
Gebruik maken van de mogelijkheden om op deze website camping informatie toe te voegen betekent het accepteren van de volgende voorwaarden:

  • je informatie is zover je weet juist, niet verzonnen of gefingeerd,
  • je informatie is gebaseerd op persoonlijke waarnemingen, en is niet gekopieerd van andere bronnen met copyright, lees in de FAQ, wat wel is toegestaan en wat niet is toegestaan,
  • je informatie over campings mag ook gebruikt worden voor andere producten van ARiS websitewerk, de eigenaar van alleCampingsInFrankrijk.nl,
  • alleCampingsInFrankrijk.nl heeft het recht alle informatie te verwijderen of aan te passen.

gebruik
Alle informatie op deze site is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site verder te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ARiS websitewerk.

copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, www.allecampingsinfrankrijk.nl, berusten bij ARiS websitewerk.
Het is niet toegestaan om deze gehele website, of gedeeltes hiervan (b.v. scripts, foto's), voor welk gebruik dan ook te kopiëren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ARiS websitewerk.

TomTom ov2 bestanden
Bij het gebruik van de TomTom ov2 bestanden (download Nuttige Plaatsen), accepteer je de volgende TomTom voorwaarden:

(1) No information stored in OV2 format, or extracted from files in OV2 format (using whatever means, tools or techniques, based upon either published or self−discovered knowledge about the OV2 format), nor any knowledge about the OV2 format itself, may be
− sold in any form, unless with written permission from the owner of the original (raw) information,
− used from within any application other than a TomTom product, commercial or otherwise, without explicit written permission from a director of either Palmtop BV or TomTom Inc, unless
(a) that application has the sole purpose of providing additional functionality to TomTom Navigator or TomTom Citymaps, and
(b) that application only functions on devices on which TomTom Navigator or TomTom Citymaps is installed, and
(c) that application is accompanied by a warning similar to this warning.

(2) Furthermore,
− we will not provide support about the format, or any related tools or documentation,
− we do not guarantee correctness or completeness of the either the format, the tools or the documentation,
− we hold the right to change or extend the format without notice,
− we do not guarantee that details of future, changed or extended formats will be made available,
− we do not guarantee that future, changed or extended formats will be compatible with the current format,
− we do not promise that we will allow the same things for future, changed or extended formats.

(3) Finally, please note that − the POI data that is distributed as part of TomTom products is
(a) not in OV2 format,
(b) expressly not allowed to be accessed in any way whatsoever, and
(c) protected by international copyright laws.

Google Adsense
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, web-services die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze Google web-services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.